Cursus Amsterdam

Cursus Gezond Gewicht in 2017

In januari 2017 starten we met nieuwe cursussen Gezond Gewicht in Huize Lydia op het Roelof Hartplein in Amsterdam.  De cursus is voor iedereen die af wil vallen of bewust bezig wil zijn met gezond eten. Het gaat om een individuele aanpak: uw wensen, uw eetpatroon, en wat u wilt bereiken staat centraal. De cursus is vooral voor mensen die te maken hebben met overgewicht (een BMI boven de 25).

De eerste cursus is nu halverwege en het blijkt goede resultaten te geven. De deelnemers geven aan dat het ook helpt om ervaringen met elkaar uit te wisselen en steun te krijgen. De kern van de aanpak, zoals één van de deelnemers verwoordde is “Hierdoor leer ik veel bewuster te kijken naar mijn eigen eetgedrag, mijn vaste patronen. Ook word ik me meer bewust van wat ik eet, wanneer ik eet en waarom ik eet.” En een ander “Dit helpt mij beter dan weer een dieet. Het is gemakkelijk om iemand te volgen voor een tijdje, en daarna val je weer terug. Hier leren we een eetpatroon te ontwikkelen dat bij onszelf past”.

Van de mensen die mee doen verwacht ik dat ze zelf bereid zijn ook echt stappen te zetten, en zelf op onderzoek te gaan naar wat ze willen. Wat ik kan bieden is inzichten uit de voedingswetenschappen en de psychologie, en een structuur waarin mensen kunnen leren. Of het een succes wordt is echter afhankelijk van de deelnemers zelf! Met mijn eerste groep in Amsterdam blijkt dit voor iedereen, op zijn of haar eigen wijze goed te werken.

Wilt u meedoen, stuurt u dan een mail naar henriettevdheuvel@mac.com

Wilt u meer weten?  Kom dan naar het inloop spreekuur in Huize Lydia op de dinsdagmorgen van  9.00-11.00

Data
De bijeenkomsten zijn om de week, op de maandag  van 19.30 – 21.00.
Als daar belangstelling voor is start ik ook met een aparte  mannengroep en een vrouwengroep.

Maandag  30 januari 2017 is de eerste bijeenkomst .

De data zijn:

Maandag
1e 30 jan
2e 13 feb
3e 27 geb
4e 13 maart
5e 27 maart
6e 24 april
7e 08 mei
8e 22 mei
reserve 12 juni

 

Kosten
Het cursusgeld is inkomensafhankelijk en bedraagt voor 8 lessen van anderhalf uur (en ondersteunende mails):

€ 149,00 euro voor mensen met een bruto (gezins-)inkomen boven de € 2500,00 per maand en
€ 100,00 euro  voor mensen met een inkomen dat lager is.